Aby poprawić kondycję fizyczną naszych uczniów realizujemy następujące obszary:


POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE
(OBSZAR NR 5)

Strona główna

Wyjazdy na lodowisko
do Mikołowa


Weekendowy Turniej Koszykówki

Zajęcia taneczne -czirliderki
"Blue girls"


WYCHOWANIE FIZYCZNE
(OBSZAR NR 1)

Tor przeszkód

Aerobic

AKTYWNOŚĆ W GRONIE RODZINY
(OBSZAR NR 8)
Dzień Aktywności Rodzinnej