Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Celem podjętej inicjatywy jest rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej, która - w połączeniu ze zdrowym żywieniem - jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka.

Nasza szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
"Ćwiczyć każdy może"
organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
Akcja trwa od 30.10.2013r. do 20.05.2014r.